ag推荐官网(中国)有限公司

ag推荐官网机械设备有限公司欢迎您!

五金机加工报价单模板

来源:ag推荐官网(中国)有限公司 时间:2024-03-17

五金机加工报价单模板目录

报价单编号:_______。

报价日期:_______。

客户名称:_______。

联系人:_______。

序号\t名称\t规格\t数量\t单价\t金额。

1\t零件A\t_______\t_______\t_______\t_______。

2\t零件B\t_______\t_______\t_______\t_______。

3\t零件C\t_______\t_______\t_______\t_______。

4\t零件D\t_______\t_______\t_______\t_______。

5\t零件E\t_______\t_______\t_______\t_______。

合计金额:_______。

备注:_______。

以上报价单仅供参考,具体价格以实际情况为准。如有疑问或需要进一步了解,请联系我们。谢谢!"。